Ett familjeföretag för en grönare tillvaro
En enkel filosofi är att trivsel på jobbet skapar en bättre arbetsinsats – hos det här företaget ligger tyngdpunkten på en bra sammanhållning samt nöjda kunder. Helt enkelt välutbildad personal med glada smilgropar.
AB Kungälvs Trädgårdsentreprenör startades upp som ett familjeföretag redan 1960 av Ulf och Lillvor Bergin, men togs över av äkta paret Rolf och Elisabeth Löfgren i november 2000. Företaget har funnits belägna i samma lokaler sedan mitten på 1980-talet i Rollsbo, Kungälv. Personalen har alla en gedigen utbildning i ryggen och arbetar med stor yrkesskicklighet inom sitt område. Allt från grävmaskinister till rörläggare finns inom företagets väggar där sysslor som trädbeskärningar, stensättning, murbygge, trappor, gräsmattor och lekplatser tillhör vardagen. Andra sysslor – som asfaltering och specialstensättningsarbeten – kräver personal, som hyrs in som underentreprenörer. Egna maskinparken skäms heller inte för sig – allt från larvgrävmaskin, hjulmaskin, lastbil till minidumprar med mera. Också kundkretsen varierar: kommuner, industrifastigheter, bostadsbolag, villaägare med flera.

Kunderna återkommer nöjda
Rolf har tidigare erfarenheter av yrket då han under 27 års tid jobbade på byggföretaget NCC. Hustrun Elisabeth jobbade tidigare som hushållslärare på Waldorfskolan i Kungälv och har idag hand om den ekonomiska sidan i företaget.
– Personal som trivs utför ett bättre jobb, berättar Rolf. Vi sätter tyngden på trivseln och samhörigheten med de anställda. Kontinuerliga möten för att stämma av med jobb behövs eftersom de anställda ofta arbetar utspridda på olika områden – kommunikation är ledordet.
Rolf lägger lika stor vikt på nöjda kunder, som på sin personal. Och för att skapa just trivsel, så bjuder företaget emellanåt ut sin personal på roliga aktiviteter. Många kunder återkommer mycket på grund av att de fått ett gott bemötande, men framförallt då de varit nöjda med utfört arbete. Just därför vill även Rolf och Elisabeth lägga ner ännu mer kraft på att vidareutbilda sin redan kunniga personal.

AB Kungälvs Trädgårdsentreprenör

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0303-91025
Fax: 0303-94254


Email:
rolf.kte@telia.com

Adress:
AB Kungälvs Trädgårdsentreprenör
Traktorgatan 3
44240 Kungälv

| 13 SENASTE FÖRETAGEN